Pronadjite nas

Osobine aluminijuma

Aluminijum je metal bez koga se teško može zamisliti svakodnevnica i koji će u budućnosti imati još veći značaj za čovečanstvo, a već danas je jeda od elemenata za merenje standarda života.

Komparativne prednosti aluminijuma:
- lak metal
- otporan na koroziju
- dobar provodnik toplote
- dobar provodnik električne struje
- nije magnetičan
- dobar reflektor toplote i svetlosti
- nije zapaljiv
- ne varniči
- dobra sposobnost zavarivanja
- nije otrovan
- ne utiče na miris i ukus hrane
- nije krt na niskim temperaturama
- mogućnost oblikovanja po svim poznatim postupcima
- dopadljiv estetski izgled
- jednostavno i jeftino održavanje
- trajnost
- brza i laka montaža
- široka lepeza proizvoda
- široka oblast primene

Fizičko – hemijske osobine aluminijuma:
Rasprostranjenost: 7,28% od svih elemenata
Položaj u periodnom sistemu: III A grupa
Otkriven: 1827.god. (Fridrih Veler)
Boja: srebrnasto bela
Atomski broj: 13
Gustina: 2700 kg/m3
Atomska masa: 26,981 U
Atomski radijus: 125 pm
Kristalna struktura: površinski centrirana
Temperatura topljenja: 933,47 K / 660,320C
Temperatura ključanja: 2792K / 25190C
Molska zapremina: 10 x 10 – 3 m3/mol
Toplota isparavanja: 293,4 KJ/mol
Toplota topljenja: 10,79 KJ/mol
Brzina zvuka: 5100 m/s (933K)
Elektro negativnost: 1,61
Specifična toplota: 900 J/kg K
Specifična provodljivost: 37,7 x 106 S/U
Toplotna provodljivost: 237 W/mK
Oksidacioni broj: +3

Ponašanje u:
- vazduhu: prekriva se slojem oksida Al2O3
- ključaloj vodi: prelazi u aluminijum hidroksid
- jakim bazama: lako se rastvara
- sonoj i razblaženoj sumpornoj kiselini: rastvara se i istiskuje vodonik
- koncentrovanoj sumpornoj kiselini: izdvaja se sumpor
- razblažena azotna kiselina: izdvaja se amonijak
- koncentrovanoj azotnoj kiselini: pasivizira se

Kako do nas

Kontaktirajte nas

Slobodno nas kontaktirajte!
*Ime:
*Email:
*Poruka: